ECSEM155MID – trójfazowy z komunikacją Modbus/M-Bus – pomiar pośredni …/1A , …/5A

Licznik trójfazowy do pomiaru pośredniego (…/1A lub …/5A) z komunikacją Modbus lub M-Bus z certyfikate MID

  • Certyfikat MID
  • Pomiar pośredni poprzez przekładniki
  • Komunikacja Modbus lub M-Bus
  • Wymiary 90 x 72 x 70
  • 2 Taryfy

 

ECSEM115MID