Energy Portal

Energy Portal – zarządzanie energią „w chmurze”

Rozwiązanie typu w chmurze dla zarządzania energią.Energy Portal Janitza

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych
 • Bardzo ekonomiczne i komfortowe rozwiązanie
 • Mniejsza objętoś danych dzięki funkcji Push
 • Rozwiązanie typu w chmurze dostosowane specjalnie do danych energetycznych
 • Z dostępem na całym świecie z PC lub tabletu poprzez stronę www.energy-portal.com
 • Analiza i ocena danych energetycznych z mierników oraz wizualizacja bez infrastruktury IT czy kosztownego oprogramowania
 • Dane dot. energii można wgrywać do Energy-Portal zarówno z jednej jak i wielu różnych lokalizacji
 • Wartości pomiarowe są rejestrowane w synchronizacji czasowej tak e z różnych lokalizacji
 • Oszczędnoś na wysokich kosztach zakupu i eksploatacji oprogramowania bazy danych serwera uruchomienia i serwisowania oprogramowania
 • Intuicyjna obsługa

Screen-Home


Właściwości aplikacji – Usługa Push

 • Urządzenie pomiarowe UMG (UMG 604 , UMG 605 , UMG 508 , UMG 509 , UMG 511 i UMG 512) wymaga aplikacji zainstalowanej na samym urządzeniu.
 • Po zainstalowaniu aplikacji i skonfigurowaniu pamięci urządzenia na stronie www można wybrać wartości pomiarowe przeznaczone do wysłania.
 • Z jednego konta można zarządzać maks. 50 urządzeniami pomiarowymi.
 • Możliwoś jednoczesnej wysyłki do 5 wartości pomiarowych z jednego miernika.
 • Możliwoś wybranie średnich wartości co 10 minut.
 • Maks. 100 pulpitów nawigacyjnych dla jednego konta
 • Aplikacja Usługa Push automatycznie wysyła cyklicznie dane pomiarowe na
  serwer hostingowy www.energy-portal.com
 • Analizę danych można przeprowadzić w dowolnym miejscu na świecie za
  pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.

Heatmap


Właściwości aplikacji – Usługa Push

 • Wartości przewidziane do wysłania można wybrać na stronie domowej
  urządzeń pomiarowych UMG
 • Wartości średnie są automatycznie synchronizowane z zegarem
  urządzenia
 • Czas wysyłki dla bufora nadawczego można regulować 1 godzina – 100 dni.
 • W razie przerwania połączenia sieciowego nie dochodzi do powstania luk w ciągu danych dopóki przerwa trwa krócej niż czas wysyłania z bufora nadawczego.
 • Częstotliwość wysyłania można regulować 1 sekunda – 30 minut .
 • Widok wskazania statusu na stronie domowej z ostatnio przetransferowanymi danymi pomiarowymiAby dowiedzieć się więcej skontaktuj sie z naszym doradcą:
tel.: 55 645 69 79
kom.: 509 697 214
lub e-mail: biuro@janitza-polska.pl