Oprogramowanie – GridVis

Oprogramowanie wizualizacyjne GridVis.

Podstawowy moduł systemów zarządzania energią i monitorowania jakości zasilania.


Analiza i wizualizacja danych energetycznych i pomiarowych elektrycznej jakości napięcia w zarządzaniu energią

 •  Ciągła dokumentacja istotnych danych pomiarowych
 •  Czasowe przyporządkowanie np. drgań harmonicznych,  wahań napięcia,  zdarzeń i awarii sieciowych
 •  Rozpoznawanie niedostatecznej jakości napięcia z odpowiednim wyprzedzeniem skraca czasy przestojów i optymalizuje wykorzystanie środków produkcji
 •  Wdrażanie działań mających na celu poprawę wydajności energetycznej na podstawie przebiegów obciążeń i zużycia energii
 •  Stworzenie warunków ramowych dla zakładowych systemów zarządzania energią ISO 50001
 •  Komponenty oprogramowania i sprzętowe zapewniają lepszą przejrzystość i bezpieczne dokumentowanie jakości zasilania
 •  Systemy zarządzania energią służą jako wsparcie dla ekonomicznego , ekologicznego i zoptymalizowanego wykorzystania energii w przedsiębiorstwie
Główne cechy GridVis®

 • Intuicyjna obsługa
 • Konfiguracja systemu pomiarowego i mierników UMG
 • Zarządzanie urządzeniami pomiarowymi
 • Automatyczny lub ręczny odczyt danych pomiarowych z urządzeń
 • Graficzna prezentacja pomiarów online i danych historycznych
 • Prezentacja wartości minimalnych, średnich i maksymalnych na wykresie, Analizy statystyczne
 • Obszerne funkcje eksportu np. do pliku Excel
 • Zarządzanie aplikacjami spersonalizowane aplikacje programy
 • Zachowywanie danych w bazie danych włącznie z ich zarządzaniem np. MySQL, MS-SQL, Derby Janitza
 • Widoki topologiczne konfigurowalne, graficzne interfejsy użytkownika z dowolnie wybieranymi poziomami rejestracji


 • Indywidualnie ustawiane harmonogramy czasowe np. generator raportów odczyt z pamięci itd.
 • Korzystanie z urządze wirtualnych np. do sumowania wartości z kilku urządzeń
 • Generacyjne urządzenie Modbus do integracji urządzeń produkcji innej niż Janitza
 • Generatory raportów pozwalają na ustawianie i kon gurowanie raportów koszty energii i jakoś napięcia
 • Obszerne zarządzanie alarmami z zarządzaniem procesami eskalacji i funkcją dziennika
 • Zarządzanie użytkownikami
Gridvis_screen2


 • Graficzna analiza danych
 • Możliwość nanoszenia danych z kliku liczników na jeden wykres
 • Możliwość porównywania różnych okresów (dni, miesięcy, lat)
 • Wykresy fazorowe
 • Podgląd danych historycznych i danych on-line
 • Możliwość sumowania danych z kilku liczników
 • Łatwy eksport danych do formatu Excel
 • Szybka konfiguracja liczników
 • Konfiguracja poprawności podłączenia przekładników (programowa zmiana k i l)
topologiczny widok topologiczny widok2Widoki topologiczne – wizualizacja

 • Szybki przegląd dystrybucji energii
 • Lokalizacja zakłóceń sieciowych i kontrola zdefiniowanych tolerancji poprzez porównanie poszczególnych punktów
  pomiarowych
 • Bezpośrednia i prosta realizacja spersonalizowanych rozwiązań klienta poprzez zachowywanie w pamięci danych graficznych ze schematami obwodowymi, liniami produkcyjnymi itd.
 • Integracja przyporządkowanych urządzeń pomiarowych funkcją Drag-and-drop (przeciągnij-upuść)
 • Widok przekroczeń wartości granicznych oraz statusów wejść i wyjść
 • Zaznaczanie przekroczeń granic maksymalnych i minimalnych przy pomocy kolorowych ramek
 • Możliwość wyświetlenia widoku każdego miernika włączonego do sieci
 • Możliwość zdalnego pobierania online wybranych danych pomiarowych zależne od urządzenia
 • Możliwość nanoszenia własnych map topologicznych z lokalizacjami urządzeń
 • Możliwość zmiany widoku pomiędzy ramkami
 • W przypadku np. przekroczenia napięcia znamionowego istnieje możliwość aktywacji czerwonej lampki lub zaznaczenia
  wyłącznika mocy jako aktywowanego
 • W widoku topologicznym można wstawiać hiperłącza do następujących elementów – do adresów URL tzn. do dowolnych stron internetowych:
  – Innych stron topologicznych
  – do zapisanych wykresów
  – do dokumentów np. raportów z kalibracji lub na temat jakości napięcia
  – do wykonywania programówAby dowiedzieć się więcej skontaktuj sie z naszym doradcą:
tel.: 55 645 69 79
kom.: 509 697 214
lub e-mail: biuro@janitza-polska.pl