Systemy zarządzania energią

System zarządzania energią Janitza

 

Dzięki wprowadzeniu normy ISO 50001, którą zastąpiono poprzedni standard EN 16001 wdrożony 24 kwietnia 2012 roku, możliwe stało się określenie odpowiednich wartości parametrów dla systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach.

Najistotniejszym z celów procesu zarządzania energią jest stałe zmniejszanie zużycia energii i związanych z nią kosztów. Dzięki wykorzystaniu dokładnych danych i ocenie stanu faktycznego systemu, możliwa jest identyfikacja, stworzenie oraz właściwe zaimplementowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii .

Zarządzanie poborem energii musi odbywać się w sposób systematyczny. Wymaga postrzegania wszelkich stosowanych procedur jako jednej całości, która jest rozpatrywana, rozwijana oraz promowana przez zarząd firmy dzięki odpowiednim rozwiązaniom stosowanym w poszczególnych jej oddziałach.

Proces planowania i wdrażania rozwiązań zwiększających wydajność systemu energetycznego:

 1. Przeprowadzanie analizy energetycznej
 2. Stworzenie listy rozwiązań do implementacji
 3. Ocena korzyści płynących z zastosowania rozwiązań
 4. Określenie odpowiednich priorytetów
 5. Stworzenie szczegółowego planu implementacji rozwiązań

Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania energią:

 • Możliwość dokładnego określenia zużycia energii przez poszczególne oddziały,
 • zwiększone bezpieczeństwo energetyczne,
 • ochrona środowiska (zastosowanie rozwiązań ekologicznych),
 • zoptymalizowanie poboru energii z różnych źródeł (optymalizacja umów z dostawcami),
 • zwiększenie świadomości pracowników odnośnie wydajności energetycznej i ochrony środowiska,
 • możliwość centralizacji kosztów,
 • szybka identyfikacja i wprowadzenie środków zaradczych w przypadku powstania zauważalnych zmian w poborze energii, dzięki wykorzystaniu stałego systemu kontrolnego.

Według badań i analizy przeprowadzonych w ramach polsko-japońskiego programu Master Plan Poszanowania Energii w Polsce wynika, że 40% stanowią oszczędności możliwe do uzyskania poprzez optymalizację zarządzania użytkowaniem energii! Z zasady systemy zarządzania energią elektryczną wchodzą w skład już istniejących systemów zarządzania i monitoringu zużycia zasobów, takich jak system kontroli jakości (ISO 9001) czy system kontroli środowiskowej (ISO 14001).

Pozwala to na zwiększenie wydajności pojedynczych modułów, głównie dzięki wykorzystaniu wspólnych elementów operacyjnych. Wpływa to na możliwość zmniejszenia wydatków ogólnych przedsiębiorstwa.

„Niejednokrotnie wprowadzone mogą zostać rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności systemu, jak również rozwiązania niewiążące się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które także wpływają na poczynienie oszczędności energetycznych. Jest to jednak możliwe wyłącznie dzięki skrupulatnej analizie źródeł charakteryzujących się wysokim poziomem poboru energii”.

Standard 50001 (zastępujący wcześniejszą normę o nazwie EN 16001) ma na celu wspieranie rozwoju systemów zarządzania energią elektryczną w przedsiębiorstwach.

Główne sposoby obniżenia kosztów energii elektrycznej:

– obniżenie mocy umownej (zapewnienie ustalonego poziomu mocy przez system Emax);
– dobór odpowiedniej taryfy;
– zmiana aktualnego dostawcy energii;
– optymalizacja zużycia energii przez system Emax;
– inteligentne sterowanie klimatyzacją, wentylacją oraz oświetleniem;
– monitorowanie i bilansowanie zuzycia energii elektrycznej;
– planowanie rocznego zapotrzebowania na moc umowną (gwarantowane przez system Emax);

Analiza zużycia energii przez podstawowe elementy w sieci energetycznej (klimatyzację, wentylację, oświetlenie, gniazda) pozwala odnaleźć i zoptymalizować najbardziej energochłonne urządzenia jak również wykryć uszkodzone elementy sieci. Dokonywana jest za pomocą systemu analizatorów sieci serii UMG połączonych ze sobą. Całość systemu nadzorowana jest za pomocą oprogramowania wizualizacyjnego GridVis. Pozwala to na opracowanie programu oszczędzania energii elektrycznej obejmującego kompleksowe wykorzystanie energii elektrycznej oraz racjonalizację zużycia i kosztów.

Monitoring parametrów elektrycznych

Energy portal Janitza

GridVis ekran

System SEMS jest to nowoczesny system do pomiaru , analizy i bilansowania energii elektrycznej. Zastosowanie takiego systemu umożliwia analizę kosztów zużycia energii elektrycznej przez poszczególne urządzenia (elementy , grupy urządzeń) w sieci, jak również wykrycie elementów najbardziej energochłonnych. Informacje takie pozwalają na szybką reakcje i wyeliminowanie słabych punktów naszego systemu dystrybucji energii. Jest to pierwszy i niezbędny krok do wprowadzenia oszczędności energii w zakładach przemysłowych i nie tylko.

Pomiar

Dokonywany jest za pomocą analizatorów serii UMG. Urządzenia te stanowią podstawę systemu SEMS , odpowiednie rozmieszczenie urządzeń w sieci pozwala na gromadzenie istotnych danych takich jak np.: zużycie energii elektrycznej (czynnej, biernej), pomiar mocy, oraz ponad 30 innych parametrów elektrycznych.

Analiza

Oprogramowanie GridVis analizuje i przetwarza pomiary dokonane przez urządzenia serii UMG. Umożliwia odczyt danych aktualnych (on-line) jak również historycznych zapisywanych w pamięci analizatorów. Dane mogą być wyświetlane w postaci graficznych wykresów lub zgromadzone w postaci tabel do dalszej analizy.

Bilans

Podstawowy zadaniem systemu jest bilansowanie zuzycia energii elektrycznej na podstawie zgromadzonych danych. Połaczenie systemu z oglnodostępnym formatem MS Excel pozwala na łatwe i efektywne analizowanie danych.

UMG 508 + Modbus RTU

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj sie z naszym doradcą:
tel.: 55 645 69 79
kom.: 509 697 214
lub e-mail: biuro@janitza-polska.pl